Selecteer een pagina

Vele IT-professionals weten nog weinig over software defined
infrastructuren. Deze resultaten kwam naar voren na een online onderzoek
van Telindus. 50% van de deelnemers gaf aan geen antwoord te kunnen
geven op de vraag wat zij denken over de mogelijkheden die
software defined infrastructuren voor de bedrijfsvoering kan betekenen.
Telindus vroeg dit ter voorbereiding op het Vision & Facus event.

 

 

Software Defined Infratructure whitepaper

IT-professionals hebben dus nog altijd niet zo veel duidelijkheid, juist hierom is er een whitepaper gemaakt om wat duidelijkheid in de ontwikkelingen te verschaffen. Zij schreven het whitepaper Software defined. Software defined infrastructure is nog volop in beweging, er ontstaat onder vele IT-professionals nogal wat verwarring over deze term. Wat houdt deze nu precies in? Simpel gezegd wordt de logica van de IT-infrastructuur (software) losgetrokken van de hardware, de software wordt hierin centraal beheerd. Deze ontwikkeling is zowel van invloed op de leveranciers alsook de gebruikerskant.

De whitepaper is bedoeld voor de IT-professionals. Door middel van de whitepaper worden zij geïnformeerd en krijgen ze antwoorden op vragen. Wat wordt van hen verwacht? Wat kunnen ze verwachten? Waar kan je op letten? Deze vragen zullen zeker gegrond zijn maar het is nu eenmaal een ontwikkeling die niet meer tegen te houden is en zeker ook in de gaten gehouden dient te worden.